Pendel

List Price: 
87 kr
Sale:
59 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1686726
You Save: 
28 kr (32%)
Quantity:
Pendulums in turquoise, rose quartz and sodalite 35 mm. Stones perfect for searching answers to questions of love, spirituality and healing. Chain with Dragonfly - which is a totem for the magic of life.

Turquoise was popular for its healing properties in ancient Egypt. It is said to sacrifice itself and crack to heal its owner, and it can also change color according to the wearer's health and mood. It inspires courage and is good for physical and spiritual journeys. It attracts new acquaintances and gives luck and happiness in love. It can also help in the case of tension and headaches.

Rose Quartz is the stone of the heart chakra. It brings happiness and harmony in relationships and has healing effect on shattered hearts. It dissolves grief, fear and bitterness. It has a soothing force and it is a good stone for self-love.

Sodalite is a powerful stone that you can use when you meditate. Sodalite is a cross-border stone that can give you contact with your guides and helpers. It is also a good stone for problem solving.
Turquoise was popular for its healing properties in ancient Egypt. It is said to sacrifice itself and crack to heal its owner, and it can also change color according to the wearer's health and mood. It inspires courage and is good for physical and spiritual journeys. It attracts new acquaintances and gives luck and happiness in love. It can also help in the case of tension and headaches.

Pendlar i Turkos, Rosenkvarts och Sodalit 35 mm. Stenar perfekt för att söka svaren på frågor om kärlek, spiritualitet och helande. Kedja med dagslända, som är ett totemdjur för livets magi.

Turkos var populär för sina helande egenskaper i det gamla Egypten. Den sägs kunna offra sig själv och spricka för att läka sin ägare, och den kan också byta färg efter bärarens hälsa och humör. Den inger mod och är bra för fysiska och andliga resor. Den drar till sig nya bekantskaper och ger tur och lycka i kärlek. Den kan också hjälpa vid anspänning och huvudvärk.

Rosenkvarts är stenen för hjärtchakrat. Den ger lycka och harmoni i relationer och har läkande effekt på krossade hjärtan. Den löser upp sorg, rädsla och bitterhet. Har en lugnande kraft och är en bra sten för självkärlek.

Sodalit är en kraftfull sten som man kan använda när man mediterar. Sodalit är en gränsöverskridande sten som kan ge dig kontakt med dina guider och hjälpare. Den är också en bra sten för att ge kraft åt problemlösning.