Deepak Chopra - Den tredje Jesus: Kristus den oersättlige

List Price: 
246 kr
Sale:
88 kr
Inc. 6% Tax
SKU:
P1716360
You Save: 
158 kr (64%)
Type:
På Svenska
Quantity:
Comment to store:
In Stock
Inbunden bok, 207 sidor. Deepak Chopras svar utmanar gängse synsätt på tron och ger oss ett nutida perspektiv på vad Jesusundervisning kan lära oss, oavsett vilken religiös bakgrund man har. Enligt Chopra är det den tredjeJesus som talar till den enskilda människan som vill uppenbara sin egen upplevelse av det gudomliga,det som några kallar för nåd, gudsmedvetenhet eller upplysning.När vi tar Jesu ord bokstavligen ställs vi inför en omöjlig uppgift. Hur är det möjligt att: Älska sinnästa såsom sig själv? Om vi istället ser Jesus uppmaningar som en inbjudan att mötas på ett högreandligt plan, verkar plötsligt hans ord som sunt förnuft.Chopras refl ektioner utmynnar i att kristendomen behöver komma över sin tendens att vara uteslutande,till att vara en inkluderande religion byggd på personliga insikter och andligt växande.Det här är ingen bok som man sträckläser och sen lägger ifrån sig den kräver sin intelligenta ochnärvarande läsare.

ISBN: 9789153433606
Vikt: 430 gram