Angel Pendulums in Rose Quartz

List Price: 
199 kr
Sale:
88 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1914256
You Save: 
111 kr (56%)
Quantity:
Comment to store:
In Stock
Pendulum in Rose Quartz 32 mm, with 27 mm angel. Rose Quarts is natural gemstones perfect for searching answers to questions of love, spirituality and healing. The toatal length on the pednulum spear is 66 mm, with a 15 cm long chain that ends with a rose quartz heart of 20 x 20 mm. The angels wings, skirt, head gear and bottom heart is in Tibetian silver. The wings are 20 mm wide.

Rose Quartz is the stone of the heart chakra. It brings happiness and harmony in relationships and has healing effect on shattered hearts. It dissolves grief, fear and bitterness. It has a soothing force and it is a good stone for self-love.

Pendel i Rosenkvarts, naturprodukt, halvädelsten 32 mm, med 27 mm ängel. Total längd på pendeln är 66 mm, plus en 15 cm lång kedja som avslutas i ett Rosenkvarts hjärta 20 x 20 mm. Sten perfekt för att söka svaren på frågor om kärlek, spiritualitet och helande. Vingar i tibetanskt silver, vingbredd 20 mm.

Rosenkvarts är stenen för hjärtchakrat. Den ger lycka och harmoni i relationer och har läkande effekt på krossade hjärtan. Den löser upp sorg, rädsla och bitterhet. Har en lugnande kraft och är en bra sten för självkärlek.