Astrologins Grunder av Dr Marc Edmund Jones

Price:
89 kr
SKU:
P1718761
Type:
På Svenska
Quantity:
Comment to store:
In Stock
Antikvarisk, häftad bok, 196 sidor. Mycket gott skick i bindning och boksidor, färg nött i bokrygg.

Dr Marc Edmund Jones är sedan decennier det stora namnet inom amerikansk astrologi. Han har skrivit ett tiotal vetenskapliga böcker i ämnet.
Astrologins grunder är ett standardverk som har tryckts om i ständigt nya upplagor under trettiofem år. Bokens enastående framgångar beror inte enbart på författarens grundliga lärdom i ämnet utan även på hans pedagogiska handlag.
Den reviderade upplaga av boken som år 1969 kom ut i USA ligger till grund för den svenska översättningen.
Astrologins grunder introducerar läsaren i astrologins hemligheter – hur man gör ett horoskop och hur man tolkar det.

ISBN: 9151400855
Vikt: 390 gram