Känn dig själv : en bok om frigörelsens filosofi av Robert Larson

List Price: 
219 kr
Sale:
103 kr
Inc. 6% Tax
SKU:
P1727806
You Save: 
116 kr (53%)
Type:
På Svenska
Quantity:
Comment to store:
In Stock
Kartonnage, 167 sidor. Robert Larson har sedan länge varit intresserad av de existentiella frågorna. Som förläggare har han givit ut många uppmärksammade böcker i dessa ämnen, inte minst av den engelske filosofen och författaren, Paul Brunton. Nu har han själv skrivit en bok -- Känn dig själv. Boken handlar om moderna människors livssituation -- hur vi ska finna mening, sammanhang och trygghet i en värld som hotar att rasa samman, i en tillvaro där egoism och galenskap ohämmat breder ut sig.
Författaren presenterar ett synsätt som är oberoende av religiösa, politiska och andra bindningar. Han visar med hjälp av vardagliga exempel att människan är ett tidlöst väsen -- inte bara en kropp som föds, lever en kort tid och sedan utplånas. Han förmedlar en positiv människosyn som innebär att det mänskliga medvetandet har sin grund i ett universellt medvetande. Och att medvetandet överlever kroppens död. Den materialistiskt sinnade naturvetenskapen hävdar som bekant motsatsen, nämligen att medvetandet är en produkt av hjärnan -- och att kroppens och medvetandets samtidiga utslocknande och förintelse är slutet för våra drömmar, förhoppningar och planer, ändstationen för allt slit och alla umbäranden.
Många har erfarenheter som stöder uppfattningen att medvetandet, inklusive minnesfunktionen, fungerar åtskilt från hjärnan, att medvetandet är det primära och att hjärnan är medvetandets samarbetspartner, men inte dess upphov. Att medvetandets gåta inte går att lösa på den materialistiska naturvetenskapens villkor är något som framsynta vetenskapsmän har börjat inse. Vad kommer vetenskapsmän i framtiden att säga när de ser tillbaka på vår tid? Jo, att de flesta av oss led av en besvärande okunnighet. Okunnighet om medvetandets ursprung, okunnighet om vad människan är och vad meningen med tillvaron är. Och de kommer att visa att denna okunnighet var grundorsaken till det mesta av allt lidande som drabbade deras olyckliga förfäder.

ISBN-13: 9789151403434
Kartonnage, 167 sidor.
Dimensioner: 220 x 145 x 15 mm - 340 g