Pendulum Rose Quartz with Angel

List Price: 
109 kr
Sale:
78 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1686726
You Save: 
31 kr (28%)
Type:
Rose Quartz with Angel
Quantity:
In Stock
Pendulum in Rose Quartz 30 mm. Natural gemstones perfect for searching answers to questions of love, spirituality and healing. Chain with angel where the 12 mm bottom pearl is in Pink Jade and the 6 mm head is in Rose Quartz - The angels wings, skirt, head gear and bottom heart is in Tibetian silver. The angel is 25 mm tall + bottom heart of 8 mm, and the wings are 30 mm.

Rose Quartz is the stone of the heart chakra. It brings happiness and harmony in relationships and has healing effect on shattered hearts. It dissolves grief, fear and bitterness. It has a soothing force and it is a good stone for self-love.

Pendel i Rosenkvarts 30 mm. Halvädelsten perfekt för att söka svaren på frågor om kärlek, spiritualitet och helande. Kedja med ängel där bottenpärlan (12 mm) är i Rosa Jade och huvudet (6 mm) är i Rosenkvarts - ängelns vingar, kjol, huvudbonad och hjärta är i tibetanskt silver. Hela ängelns längd är 25 mm + 8 mm hjärta, med ett vingspann på 30 mm.

Rosenkvarts är stenen för hjärtchakrat. Den ger lycka och harmoni i relationer och har läkande effekt på krossade hjärtan. Den löser upp sorg, rädsla och bitterhet. Har en lugnande kraft och är en bra sten för självkärlek.