Pendel Dendric Agat

List Price: 
87 kr
Sale:
59 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1725581
You Save: 
28 kr (32%)
Pendulum in agat 35 mm. Stones perfect for searching answers to questions of love, spirituality and healing. Chain with Dragonfly - which is a totem for the magic of life.

Dendritic Agate is known as the Stone of Plentitude. It brings abundance and fullness to all areas of life, from business to agricultural endeavors. It was associated with the ancient Greek dryads, woodland and tree spirits, and was buried in the fields at the time of sowing to insure a good harvest.

Agate promotes inner stability, composure, and maturity. Its warm, protective properties encourage security and self-confidence. Agate stops the burning desires for things we do not need, and assists those juggling commitments or multiple jobs. Agate also promotes marital fidelity. Agate is useful as a protection amulet when traveling, and is especially effective for secure travel. As a professional support stone agat provides emotional endurance for educators and recreational workers.

Pendel i Agat 35 mm. Sten perfekt för att söka svaren på frågor om kärlek, spiritualitet och helande. Kedja med dagslända, som är ett totemdjur för livets magi.

Dendrisk agat är känd som en sten för överflöd. Det ger överflöd och fyllighet till alla områden i livet, från företag till trädgårdsskötsel. Det var förknippat med den antika grekiska dryader, skog- och träd andar, och de begravdes i fälten vid tidpunkten för sådd för att försäkra en god skörd.

Agat främjar inre stabilitet, lugn och mognad. Dess varma, skyddande egenskaper främjar säkerhet och självförtroende. Agat stoppar brinnande önskningar för saker vi inte behöver, och hjälper den som jonglerar åtaganden eller flera jobb. Agat främjar också äktenskaplig trohet. Agat är användbart som skydds amulett när du reser, och är särskilt effektiv för att göra resan trygg. För professionella utövare av socialt arbete ger agat känslomässig uthållighet och skydd.